I dag skriver vi om varannan-vecka livet, som kan vara både befriande och oerhört ensamt. Beroende på vem man frågar.

2802589-upset-boy-standing-in-front-pcture-of-parents-with-problems-against-white-backgroundI Dagens Nyheter kan vi läsa om en av de första som bodde växelvis med sina föräldrar, något som finns grundat i lag och som man kan läsa mer om bland annat här: https://www.familjensjurist.se/fragor-och-svar/umgangesratt.

I artikeln i ovan nämnda tidning kan vi läsa om Emma, en av de första barnen i Sverige som levde varannan vecka hos vardera förälder, i slutet av sjuttiotalet. Båda föräldrarna var studenter i Uppsala och turades om att vara hemma med henne när hon var liten. Men hon identifierade sig inte som ett varannanvecka-barn utan snarare som ett skilsmässobarn. På den här tiden bodde de flesta barn med skilda föräldrar hos sin mamma. Numer är Emma barnpsykolog och forskar i ämnen som växelvist boende och hur både föräldrar och barn upplever det.

Barnens välmående i första hand

I Svenska Dagbladet kan vi läsa om hur en skilsmässa kan vara en av de svåraste kriser som ett barn kan vara med om, medan de som vuxna mår lika bra som alla andra. De som fortfarande är ledsna och besvikna är de som fick sämre stöd, de som är nöjda är de som har förstått sina föräldrar. I samma artikel får vi tips att läsa ifall man har barn som ska skiljas:

  • Barn behöver tydlig information om orsakerna till skilsmässan. Förmedla att de inte har någon del i den.
  • Låt inte barnen trösta er eller vara bollplank. Hitta en annan vuxen att prata av er med.
  • Tillåt inte barnen att bära ansvar för att ni är ensamma.
  • Prata inte skit om den andra föräldern. Det uppfattar barn som kritik mot dem själva.
  • Förklara att ni fortfarande tycker om varandra som barnens mamma/pappa. De behöver er båda två.
  • Skapa ett hem där barnen har en given plats.
  • Ge barnen tid för sin sorgeprocess innan ni tar med dem in i ett nytt förhållande.

I tidningen Mama kan vi läsa mer om hur några kändisar hanterar livet med varannan-vecka. Här kan man läsa mer om hur Ann Söderlund, Sanna Lundell och Josefin Crafoord gör för att få ihop livet som mamma i det växelvisa boendet. För hur upplever föräldrar detta? Ena veckan förälder med barn, ansvar och allt som hör till, nästa som singel, karriärist och krogliv? Det kan ta sig på olika sätt naturligtvis, men uppslitande och omvälvande är det nog för alla.