Det är viktigt att vara skyddad, särskilt när det kommer till ens identitet. Med det menas inte att leva under hemlig adress och med ett taget namn, utan att inte lämna ut personnummer hur som helst och att vara på sin vakt när det sker en kreditupplysning.

 

Genom att vara försäkrad genom Mysafety kan du se till att både du och hela familjen är skyddad, läs mer här https://www.mysafety.se/forsakringar/id-skyddsforsakring.

 

Många utsätts för id-kapning i Sverige

 

Det är nämligen så att många identiteter kapas och används, på ett för den drabbade personen, skadande sätt. Förra året blev det straffbart med id-kapning och det gjorde så att polisen fick in närmare 13 000 anmälningar om olovlig identitetsanvändning, något som går att läsa om här. Men man tror från polishåll att om man skulle koda alla kortbedrägerier som sker som just olovlig identitetsanvändning så skulle siffrorna mer än tredubblas. Under årets första halvår anmäldes hela 12 800 brott enligt Brottsförebyggande rådet (Brå). Det var 41 procent som var kvinnor över 18 år och 58 procent var män, övriga brott skedde mot minderåriga. Förmodligen kommer antalet anmälningar stiga i ännu högre takt, detta i och med att medvetenheten om att detta faktiskt är ett brott öka. Brottet kan vidare ge fängelse i upp till två år samt böter. Dessvärre är brotten svårutredda och det gör att polisen i stället satsar på förebyggande information:

 

Med identitetsintrång menas att någon köper varor eller tar krediter i ditt namn. Ha kontroll på dina id-handlingar, var vaksam om någon gör en kreditupplysning på dig och polisanmäl så snart som möjligt – Polisen

 

Mer om id-kapning och hur du skyddar dig kan du läsa mer om här.