En allt vanligare bedrägeriform sprids i Sverige, den så kallade identitetsstölden. Vanligast är att en stulen identitet används antingen för att köpa saker som sedan säljs vidare, alternativt i värsta fall för att ta ut lån i den kapade identitetens namn. I och med bedrägeriformens lavinartade utveckling i antal fall är det av yttersta vikt att du känner till hur man skyddar sig från desamma på enklast möjliga sätt.

I den digitala värld vi lever i idag uppstår nya möjligheter för den som på olaglig väg vill sko sig på andra. En ny form av bedrägerier har uppdagats de senaste åren. Bedrägerier där helt vanliga människors identiteter stjäls för att sedan användas på olika sätt för att tillskansa sig pengar. Till exempel kan någons personnummer stjälas för att hjälpa en gärningsperson att ta ut ett lån i en helt ovetande människas namn.

Det du kan göra för att på ett enkelt sätt skydda dig mot dylika bedrägerier är att göra det svårare för identitetstjuven att komma åt dina uppgifter. Lämna inte ut personnummer i onödan och var sparsam med, samt uppmärksam på, var du väljer att uppge dina kortuppgifter. Ska du exempelvis göra ett köp över internet så se till att handlaren är en välkänd och säker motpart med tillräcklig säkerhet för att garantera att dina personuppgifter inte kommer på vift. Ett annat bra tips kan vara att ha en låsbar brevlåda där ingen kan stjäla några brev innan du har hunnit läsa dem.

En försäkring kan skydda mot identitetsstöld och bedrägeri

Flertalet försäkringsbolag erbjuder idag ett slags rättskydd ifall du skulle drabbas av en identitetsstöld. En sådan försäkring kommer inte automatiskt att ersätta dig för eventuella ekonomiska skador som uppstått men kan däremot hjälpa dig med att bestrida eventuella felaktiga fakturor eller med saker som att ta bort felaktiga betalningsanmärkningar som, trots att de inte borde ha uppkommit alls, kan orsaka obekväma situationer för den som är drabbad.