Luften vi andas in består till mångt och mycket av livsviktiga ämnen som exempelvis syre. Har man suttit instängd i ett rum ett tag finns det en riktigt förlösande känsla att andas in det vi kallas ”frisk luft”. Men den friska luften, speciellt i storstäderna, är inte alltid så frisk som vi kan tro idag. För att göra något åt det behöver vi se till att rena vår luft, både inne och ute.

På https://e-klok.se/luftrenare kan du läsa på om olika luftrenare som kan hjälpa din inomhusluft att bli renare. Det finns både stora och små varianter som funkar för olika typer av problem. Många verkar tro att det räcker med att stänga dörren om sig, men är du pollenallergiker vet du att även de partiklarna, som är förhållandevis stora, enkelt tar sig in i hemmet trots att fönstren är stängda.

Dålig luft en hälsorisk

För att förstå vidden av den problematik som kan skapas av dålig luft är Stockholm ett bra exempel. Stockholm är ett av de länder som inte klarar av kraven på luftkvalitet.

Det är inte bara i Stockholm som folk lider av dålig luft. Visserligen har vår största städer i Sverige infört dubbförbud på sina håll, men det här är långt ifrån nog. På Storvretaskolan i Uppsala är ventilationen anpassad till en skara på ungefär 17-20 personer, medan klasserna i själva verket är upp till 30 elever per klass. Luften blir snabbt tung och barnen orkar inte jobba. Att klassen sedan tvingas fönstervädra gör inte saken bättre, när luften utomhus inte längre kan hålla kvaliteten.

Att tung luft är ett stort problem vet vi. Dessutom är luften som vi andas in idag mycket smutsig och proppfull av farliga små partiklar. Partiklarna kommer från bildäck, asfalt som rivs upp, avgaser, plaster, damm och en massa annat. I Tyskland har man valt att förbjuda äldre dieselbilar, eftersom de släpper ut kvävedioxid. Kvävedioxiden är en betyande källa för skadliga partiklar som vi andas in varje dag. Förutom konsekvenser som astma, visar en studie att minst 6000 personer har dött till påföljd av den dåliga luften skriver nt.se.