I en familj är det lätt att kostnaderna springer iväg varje månad, och för många har ett tilläggslån på bostadslånet varit lösningen på detta – men eftersom amorteringskravet nu träder ikraft kan denna lösning försvinna då detta tillägg kommer omfattas av kravet.

svenska femhundra kronor pengarAtt låna pengar på ett smart sätt är något alla av oss vill göra, och ett alternativ som många valt är att ta tilläggslån på sin bostad. Men i och med att datum för när amorteringskravet för nya lån på bostäder är fastställt till att bli den 1 juni detta år, kan detta alternativ försvinna. Vad som är tänkt med nya kravet är nämligen att man ska amortera på tilläggslånet och det beräknas från det redan befintliga bostadslånet. Exempelvis:

”Har du fyra miljoner i lån till en bostad värderad till fem miljoner och behöver låna 200 000 får du amortera 7 000 kronor i två och fem månader” läs mer här.

Något som också kan bli kostsamt är att ta nya lån på bostaden, vilket många gör för att undvika att dra på sig nya lån hos olika kreditgivare. Men det kan bli en kostsam historia nu när amorteringskraven snart träder i kraft. Då skriver till exempel Dagens Nyheter om hur amorteringen är för tilläggslånet men själva amorteringsbeloppet kommer att baseras på hela lånet, även om ett lån taget tidigare än när kravet träder i kraft inte kommer omfattas av amorteringen. Vad som dock kan vara skönt att veta är att regeringen också inför vissa undantag för personer och familjer som är i en svår situation i hushållsekonomin, såsom vid sjukdom, skilsmässa eller arbetslöshet, och man inför också undantag när det kommer till lån för nybyggda bostäder för att inte sätta käppar i hjulen för nybyggen, skriver SVT.